پارسیسم

       
با نام و یاد خدا
 


موضوع مطلب :
نوشته شده در یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
تمرینات کنترل فرایندهای اتفاقی
موضوع مطلب :
نوشته شده در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شفاعی | لينک ثابت |
کنترل فرایندهای اتفاقی
تمرینات بخش 11-2

شماره 3 و 6 و11

تمرینات بخش 17-3

شماره 2 و 4 و 11

 موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ توسط شفاعی | لينک ثابت |
قابل توجه دانشجویان درس کنترل مدرن
تا تاریخ 25 بهمن نمرات ثبت و دو روز بعد نهایی خواهد شد. لطفا هرچه سریعتر پروژه را ارسال نمایید.موضوع مطلب :
نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
پروژه کنترل مدرن
موضوع مطلب :
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
لیست ژورنال ISI- روش تحقیق
موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
تمرین کنترل خطی
موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
بحث تکمیلی درس کنترل خطی
موضوع مطلب :
نوشته شده در جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
روش تحقیق- مرجع دهی
در سایت زیر می توانید آموزش مرجع دهی های مختلف را ببینید:

http://earmin.com/mendeley-tutorial/موضوع مطلب :
نوشته شده در چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
روش تحقیق
موضوع مطلب :
نوشته شده در یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳ توسط شفاعی | لينک ثابت |
آخرین نوشته ها
Theme Design By : Parsism